SİRKÜLER FETAL DNA

Sirküle Fetal DNA

Amniosentez, kordosentez veya CVS gibi yöntemler yüksek olmamakla beraber bir düşük ihtimaline sahiptir. Bu yüzden yeni yöntemler arasında Sirküle fetal DNA yöntemi ortaya çıkmıştır.

Anne adayının kanında bebeğe ait kan hücreler dolaşmaktadır. Bu hücrelerin içerisinde bulunan genetik materyal(fetal DNA) yöntemler ile ayrılmaktadır. Bu yöntemin amacı bebeğin kromozomal bozukluklarını tespit etmektir.

35 yaş üstü gebelikler, tarama testlerinde yüksek risk barındıranlar, kromozomal bozukluk taşıyan çocuk sahibi kişiler bu testi yaptırabilir.

Trizomi 21(Down Sendromu)’de %99, trizomi 18’de %98, trizomi 13’de %65 üzerinde doğru sonuç vermektedir.

SİRKÜLER FETAL DNA


SIKÇA SORULAN SORULAR
Sık istenen genetik testler nelerdir?    Detaylı Bilgi için                                  Kimler genetik test yaptırmalıdır?    Detaylı Bilgi için