MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

Moleküler Mikrobiyoloji

PCR(Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile az sayıda bulunan DNA’nın çoğaltılıp ve mikroorganizmanın tanımlanmasını sağlayan yöntemlerdir. Hastalık etkeninin örnekten alınması sağlamaktadır. Bu sayede hastalık etkeni erken bulunur ve erken tedaviye olanak sağlar.

Serum / plazma, doku örneği(biyopsi), vücut sıvıları (BOS) , idrar ve dışkıdan moleküler mikrobiyolojik çalışmalar yapılabilir. PCR işlemler yapılır ve DNA çoğaltılır. Çoğaltılan DNA elektroforezde yürütülür ve özgül probların bağlanması sağlanarak mikroorganizmaların tanımlanması işlemleri yapılır. Bunun sonucu olarak kişinin tedavisi şekillendirilir.

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ


SIKÇA SORULAN SORULAR
Sık istenen genetik testler nelerdir?    Detaylı Bilgi için                                  Kimler genetik test yaptırmalıdır?    Detaylı Bilgi için